Cốc nguyệt san Liberty Cup của Pháp, mỏng mềm, an toàn

570,000