ĐỔI THẺ CÀO
Chào Mừng Bạn Đã Đến Với CARDVN5S.COM  
►Website đổi thẻ cào ra : Tiền mặt - ATM - MOMO
►Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá)
Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai seri sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

►Lưu Ý: cần hỗ trợ về wedsite: vui lòng liên hệ Zalo: Tại Đây!

 

 

                         

×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip 12 % 15.3 % 15.3 % 11.8 % 13.3 % 13.8 % 13.3 % 16.8 % 17.3 %
Đại lý 13.5 % 15.5 % 15.5 % 12 % 13.5 % 14 % 13.5 % 17 % 17.5 %
Thành viên 13.8 % 15.8 % 15.8 % 12.3 % 13.8 % 14.3 % 13.8 % 17.3 % 17.8 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 %
Đại lý 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 %
Thành viên 19.3 % 19.3 % 19.3 % 19.3 % 19.3 % 19.3 % 19.3 % 19.3 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 % 22.5 %
Đại lý 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 %
Thành viên 23.3 % 23.3 % 23.3 % 23.3 % 23.3 % 23.3 % 23.3 % 23.3 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 %
Đại lý 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 %
Thành viên 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 % 18.8 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Đại lý 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Thành viên 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip
Đại lý 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 2525 % 25 % 25 %
Thành viên 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 25.3 % 2525.3 % 25.3 % 25.3 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 % 21 %
Đại lý 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 % 22 %
Thành viên 22.3 % 22.3 % 22.3 % 22.3 % 22.3 % 22.3 % 22.3 % 22.3 %
Nhóm Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Vip
Đại lý 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 % 28 %
Thành viên 28.3 % 28.3 % 28.3 % 28.3 % 28.3 % 28.3 % 28.3 % 28.3 % 28.3 %
Tin tức và sự kiện